לוגו חברת יונק הדבש נוצר באמצעות צריבה על עץ של חשמל במתח גבוה. הדגמה זאת שמבוצעת בסדנאות מול קהל מדגימה כיצד מחפש החשמל את הדרך הקצרה ביותר על עץ ספוג בנוזל. בדרך החיפוש הוא נוצרת צורה של פרקטל על העץ.

מכיוון שההדגמה משאירה את צורת הפרקטל על העץ אנו משתמשים בעץ שנותר ככרטיס ביקור של החברה.