אם עציצים היו יכולים לדבר, מה הם היו אומרים ? זאת אחת השאלות שעסקנו בהם במסגרת חקר טכנולוגי. מה שהתמקדנו בו בסוף היה בשאלת הנוזלים – האם ניתן לדעת שעציץ הוא צמא, מה קורה באדמה כאשר יש חוסר במים, כיצד ניתן לחוש זאת וכיצד נוכל לתת לעציצים יכולת "דיבור" והתראה על כך שהם צמאים.

הפתרון הטכנולוגי היה שימוש בחיישני לחות שננעצים בעציץ ומספקים מידע על הלחות

חיישנים אלו מודדים את המוליכות החשמלית שבין שני הפסים. מים עם מלחים מוליכים חשמל וככל שהלחות גבוהה יותר כך המוליכות טובה יותר.

את החיישן חיברנו לבקר ארדואינו שבאמצעות תוכנה קורא את החיישן ובתהליך של ניסוי ותעייה למדנו מהם התנאים שהם נדרש להוסיף מים ומתי הלחות תקינה.

לאחר הבנת תנאי הסף הגדרנו לארדואינו להפעיל מערכת התראה על לחות שאינה מספיקה

כדי לייצר התראה משמעותית השתמשנו בכרטיס קול שמאפשר הקלטה של הודעה והשמעתה בעת קבלת הוראה מהארדואינו

ביצענו חקר במטרה למצוא את רמות הסף של הלחות ולמידת התנהגות המערכת

האתגר האחרון היה לייצר תיבת תהודה מתאימה כדי שהקול באמת ישמע

המוצר הסופי