קורס הרעיונות הגדולים של הפיזיקה הקלאסית

מפגש 1 – מבוא לקורס

מהיא פיזיקה, מהוא רעיון גדול מה מבדיל את הפיזיקה הקלסית ומה נעשה בקורס

מפגש 2 – תאור תנועה

כיצד אריסטו תאר תנועה וכיצד ראה זאת גלילאו ומה אפשר ללמוד (המון) מגולות שמתגלגלות במורד משופע

שיעור 3 – תנועה מורכבת יותר

נצלול לתוך הגדרות של מיקום, מהירות ותאוצה

שיעור 4 – מבוא לאסטרונומיה

נתבונן על קוסמולוגיות שונות ודרכים להתבוננות על הכוככים וכיצד זה התפתח לידע מדעי שימושי

שיעור 5 – ניוטון

מבוא על אייזק ניוטון והכרות עם החוק הראשון והשני

שיעור 6 – הבנת החוק הראשון והשני של ניוטון

הכרה לעומק ומתן דוגמאות לחוק הראשון והשני של ניוטון

שיעור 7 – ניוטון והקשר לאסטרונומיה וחוק הכבידה האוניברסלי

כיצד ניתן לפתח מחוקי ניוטון את מסלולי הפלנטות ולפתח את חוק הכבידה האוניברסלי

שיעור 8 – מעבר ממערכות פשוטות למערכות מורכבות

אינטרקציות של מספר גופים – החוק השלישי של ניוטון, תנע, תבניות של שימור תנע וסופר פוזיציה של תנועות

שיעור 9 – אנרגיה , הספק וסיכום הסינטזה הניוטונית

נגדיר אנרגיה והספק ונשלב אותם בתמונה הכוללת

מפגש מספר 1 – מבוא

תקציר המפגש:

זהו מפגש הפתיחה של הקורס. במפגש הצגנו מהיא פיזיקה, מהו רעיון גדול ומה מבדיל את הפיזיקה הקלסית מפיזיקה רגילה.

מפגש מספר 2 – תאור תנועה

תקציר המפגש:

נתבונן על דרכים שונות להבנת תנועה, מרעיונות שמקורם בתורת המיקום הטבעי של אריסטו ועד לדרך שבה הצליח גלילאו גליליי להפריך את אריסטו באמצעות פיתוח שיטה מדעית מושתתת על ניסויים.

מפגש מספר 3 – תנועה מורכבת יותר

תקציר המפגש:

נעמיק לתוך רעיונותיו של גלילאו – מושג המיקום, מהירות ותאוצה

מפגש מספר 4 – אסטרונומיה כגשר לפיזיקה מודנית

תקציר המפגש:

משחר האנושות צפו אנשים בכוכבים וניסו לפתח מודלים שיחזו את התנהגותם. במפגש זה נראה כיצד התבוננות זו מהווה את היסודות לפיזיקה בת זמננו

לא היו

עוד על מנגנון אנטיקיטרה – https://www.vice.com/en/article/pkd57k/scientists-have-unlocked-the-secrets-of-the-ancient-antikythera-mechanism?fbclid=IwAR2xCeeh0KFvt6tGfyoYswV9vm4uC3h5yhbLJZEzrzos2LPRQMKUUgwd0RY

מפגש מספר 5 – ניוטון, שחר הפיזיקה הקלסית

תקציר המפגש:

אייזק ניוטון הניח את היסודות לפיזיקה בת זמנינו. בשיעור נלמד על האיש ופועלו ונלמד על שני החוקים הראשונים – חוק האינרציה והחוק השני

מפגש מספר 6 – ניוטון, המחשת כוחות ותאוצות

תקציר המפגש:

במפגש נראה כיצד ניתן להבין ולפתח מודעות קינסטטית לחוק הראשון והשני של ניוטון

מפגש מספר 7 – מסלולי כוכבים וכוח המשיכה האוניברסלי

תקציר המפגש:

במפגש נראה כיצד ניתן לפתח מהחוק הראשון והשני של ניוטון את מסלולי הפלנטות ולמצוא את חוק המשיכה האוניברסלי בין שתי מסות

מפגש מספר 8 – מפשטות למורכבות

תקציר המפגש:

מפגש זה יעסוק במקרים בהם יש אינטרקציה בין מספר גופים ובדרך הניוטונית לנתח מערכת מסוג זה. נדבר על החוק השלישי של ניוטון , תנע תבניות שלשימור תנע, מרכז מסה וסופרפוזיציה של תנועות

מפגש מספר 9 – אנרגיה, הספק וסיכום הסינטזה הניוטונית

תקציר המפגש:

מפגש זה יעסוק במערכות מורכבות ואנרגיה במערכות, ההבדל בין אנרגיה והספק ונסכם את הסינטזה הניוטונית