Project Description

דגם של הלוויין הישראלי "אופק"

לוויין הצילום אופק הוא גאווה ישראלית.

כדי להעמיק וללמוד על תכנית החלל הישראלית ועל לווייני צילום בפרט, בנינו דגם של הלוויין. במהלך הבניה הבחנו בפרטים שמאפיינים את הלוויין ולמדנו על תכונותיו ותפקידיו. בניית הדגם לוותה בפוסטר שמראה את ההיסטוריה של הלוויין, האתגרים בבנייתו ותוצאות עבודתו.

תמונות מהפעילות