Project Description

דגם של תחנת החלל הבינלאומית

תחנת החלל הבינלאומית היא הלוויין הגדול ביותר שמקיף את כדור הארץ. את התחנה מאיישים באופן קבוע אסטרונאוטים מארה"ב, רוסיה, יפן והאיחוד האירופאי.

במסגרת החקר למדנו על התחנה ועל התנאים ששוררים בה. למדנו כיצד חיים שם אסטרונאוטים וכיצד מתפקדת התחנה.

תמונות מהפעילות