Project Description

מידול מתקן למחזיקי מפתחות מבוסס על תכנון הלב והדבורה

במדריך זה נסביר כיצד ניתן לשלב דגמים שתכננו בעבר לאסמבלי חדש.

נשתמש בתכנונים של הלב והדבורה כדי ליצור אסמבלי חדש, לא עשיתם את הלב והדבורה ? מומלץ לעשות אותם קודם (סרטונים בתחתית הדף).

רמה: בעלי ידע מוקדם

סרטונים של יצירת הלב והדבורה: