Project Description

חפש פרוייקטים נוספים

קופת צדקה מגניבה

שימוש בטכנולוגיה לעידוד מתן צדקה

פרויקט חקר של תלמידות כיתה ו' בבית ספר חב"ד בנתיבות. התלמידות חיפשו דרך לשלב בין רעיון הצדקה לטכנולוגיה עכשוית. הפרויקט מעודד צדקה באמצעות מעברי אנרגיה בזמן הנפילה, חיישן שמזהה את נפילת המטבע, הדפסה תלת מימדית ובקר ארדואינו שמפעיל תאורה ומנועים להגברת חוויית התרומה.

שיתוף

קופת תרומה מגניבה