Project Description

תאי האכלה לציפורים

העיקרון המדעי

כחלק מתהליך חקר בנושא ציפורים בנינו תיבות האכלה.

הפרויקט כלל אפיון של התיבה המתאימה בהתאם לסוג הציפור, איזה אוכל היא אוכלת, כיצד היא צורכת את אוכל ומגוון של שיקולים נוספים.

לאחר אפיון התכנסנו במשך יומיים לבניה של התיבות מחומרים ממוחזרים

תמונות מהפעילות