Project Description

תכנון שלט בחיתוך לייזר

הסבר מפורט למידול שלט דלת בתוכנת Fusion 360.

את המודל ניתן לחתוך בלייזר או להדפיס במדפסת תלת מימד.

רמה: מתחילים

הרחבות והסברים נוספים: