Project Description

דגם של גידול הידרופוני

קבוצת החקר למדה כיצד ניתן לגדל גידולים חקלאיים באמצעות טפטפות ומערכות הידרופוניות.

איך נדמה את פעולת המנגנון

רכשנו טפטפות ועציצים והתקננו מערכת של טפטפות ובניסוי אחר התקנו מערכת הידרופונית שמבוססת על Bubble Bucket, דליים מלאים במים עם מערכת שמייצרת בועות בתוכם ובכל דלי ניתן לשלוט על רמת המוליכות והדשן

המוצר הסופי