Project Description

קופסאות ומכסים בחיתוך לייזר

בפרק זה אסביר כיצד ניתן לתכנן ולבנות קופסאות ומכסים בחיתוך לייזר.

אקדים ואומר שיש לא מעט גנרטורים שבהם ניתן לרשום מידות והגנרטור מכין עבורך את הקופסא. אולם, אם רוצים לתכנן משהו ייחודי, להוסיף עליו קישוטים או מאפיינים ייחודיים אז הכי טוב לתכנן לבד.

מתוך תכנון הקופסא ניתן ישר לייצר מדפים ועוד.

התכנון הראשון הוא לקופסא בסיסית, ללא מכסה. הקופסה מלווה במחברים שמגדילים את אופן החיבור ומאפשרים חוזק גדול יותר מאשר הדבקה רגילה.

מתוך קופסא בסיסית ניתן לייצר במהירות מדף, באופן הבא

תכנון מכסים לקופסאות מעט מורכב יותר, הנה הקדמה למכסים

המכסה הראשון הוא מכסה פשוט , שמונח על הקופסא

המכסה השני הוא מכסה עם צירים מובנים מראש

המכסה השלישי הוא מכסה שמחליק החוצה (Slider)