Project Description

מידול מחברים חיים (Living hinge)

מחברים חיים , living hinge הם שיטת חיתוך שמאפשרת לחומר קשיח לקבל גמישות. על בסיס השיטה בסרטון הבא

נשתמש בשיטת מחברים זאת כדי לבנות כריכה לספר. בנוסף נדגים גם עבודה בסיסית עם סביבת ייצור בfusion 360 שנקראת sheet metal