Project Description

מידול מחזיק מפתחות בצורת דבורה

הסבר מפורט למידול מחזיק מפתחות בצורת דבורה בתוכנת Fusion 360.

התכנון מתבסס על לקיחה של תמונה קיימת ומידול באמצעותה.

זאת התמונה שעליה מתבסס המידול:

(הורידו את התמונה למחשב ותעזרו בה למידול)

את המודל ניתן לחתוך בלייזר או להדפיס במדפסת תלת מימד.

רמה: מתחילים

הרחבות והסברים נוספים: