Project Description

בניית דגמי ציפורים

העיקרון המדעי

כחלק מתהליך חקר בנושא ציפורים בנינו דגמים של ציפורים.

 

בניית הציפור הסבה את תשומת הלב לפרטים מרכזיים משמעותיים – מבנה הכנפיים, מבנה המקור, צורת הכנף והגודל הפרופורציונלי של הציפור.

תמונות מהפעילות