Project Description

רכבת הרים מנייר

העיקרון המדעי

זאת מערכת של גלגולי אנרגיה. אנרגיית גובה של הכדור הופכת לאנרגיית תנועה וחוזר חלילה. הכדורים עוברים בתוך מבנה עם מסילות שנבנה על ידי התלמידים.

הפעילות

ציוד נדרש

  • דפי נייר 170 גרם, A4

  • גלופות להדפסה (לא הכרחי יש דוגמאות באינטרנט)

  • נייר דבק + מתקנים (הכרחי, משתמשים בהמון נייר דבק)

  • ריבועי קאפה לתחתית

  • סרגל, מספרים , סכין חיתוך (למבוגר)

  • גולות

תיאור הפעילות

מתחילים בהקמת התשתית עליה "תשב" הרכבת – עמודים, קורות, חיזוקים.

לאחר שיש מבנה, ניתן להתחיל לבנות עליו מסילות ואבזרים נוספים.

שימו לב שלוקח די ברבה זמן לבנות את המערכת  (משהו כמו 10 שעות נטו לדגם בסיסי) ובמקרים רבים נדרש סיוע מבוגר.

גיוונים אפשריים

כאשר יש דגם בסיסי תמיד אפשר להרחיב אותו, להוסיף עוד קומות, לחבר כמה ביחד , להוסיף עוד מסילות וכדומה