Project Description

בניית צמיג-כרית

מחזור צמיג ישן שהופך לכרית ישיבה מרהיבה. הפעילות משלבת עקרונות מחזור עם עבודת נגרות ותפירה. אנו מגיעים עם כל הרכיבים והילדים בונים את הכריות ומעצבים אותם