Project Description

שליחת ניסוי לתחנת החלל הבינלאומית

תחנת החלל הבינלאומית היא הלוויין הגדול ביותר שסובב את כדור הארץ והמקום היחידי בו חיים אסטרונאוטים במשך כל השנה.

בתחנת החלל נערכים ניסויים במטרה ללמוד על התנאים בחלל ולהרחיב את הידע האנושי בקשר לחלל.

בשנים 2014-2015  הפעילה קרן ע"ש אילן ואסף רמון תכנית שבסופה נשלח ניסוי לתחנת החלל הבינלאומית. נמרוד שגב מחברת יונק הדבש הוביל את הפעילות בבית ספר דרכא בבת ים ושלח יחד עם תלמידי כיתה ט' ניסוי לתחנת החלל.

תהליך ההכנה לניסוי כלל סיעור מוחות לגבי רעיונות אפשריים לחקר בחלל, מה המשמעות של מיקרוכבידה וכיצד היא מסוגלת להשפיע על רכיבים שונים בניסויים שאנו עושים בבית הספק.

לגמר עלו שלוש הצעות לניסוי – בחינת יכולת של נמלים לבנות מחילות בתנאי מיקרוכבידה, כרומוטוגרפיה בחלל וגידול ארטמיות בחלל.

הארטמיה היא סרטן קטן בעל מאפיינים מיוחדים.

היא חיה בשלוליות  וכאשר השלולית מתייבשת המים נהיים יותר ויותר מלוחים. כאשר השלולית מתייבשת לגמרי נשארים ביצי הארטמיה יבשים ובתוכם מחכה הארטמיה להתפתח כשיגיעו מים.

כאשר מתמלאת הבריכה מחדש במים מלוחים "מרגישה" הביצה הקטנה את המים ומתחילה להתפתח.

 הכנת הניסוי

התלמידים עשו ניסויים בגידול ארטמיות ובחנו את התנאים השונים להתפתחות אופטימלית. לצורך הבחינה גייסנו מומחים ממכון וייצמן שיעזרו באפיון הניסוי

שיגור וביצוע הניסוי

בתאריך 13.7.14 שוגר הניסוי באמצעות טיל לתחנת החלל ובתאריך 20.7.14 פתח אסטרונאוט את המבחנה וערבב את הארטמיות עם המים

 סיכום הניסוי

לאחר מספר שבועות נחת הניסוי חזרה בארה"ב. בבדיקות שנערכו בכיתה לאחר הניסוי נמצא שהארטמיות התפתחו באופן מסוים בחלל אולם לא בקעו. נמצאו ביצים בשלבים שונים של הפרייה. ההערכה היתה שלא היה לביצים מספיק חמצן במבחנה כדי להתפתח מכיוון שגם ניסוי מקביל זהה שנערך על כדור הארץ לא הביא לבקיעה של הביצים.

גלריית תמונות