Project Description

בניית עץ סולרי – "העץ הנדיב"

עץ סולרי הוא עץ שמניחים בשמש והוא הופך את אור השמש לחשמל וניתן לעשות אתו דברים שונים כמו להטעין טלפונים, להפעיל מנועים , בקרים ועוד.

צורת העץ מאפשרת לקבל אור במהלך השמש מעלינו, בכל פעם מתא אחר בלי צורך להזיז את התאים. עקב כך התאים, בכל אחד מהם נותן 5V , מחוברים במקביל אחד לשני

בניית העץ

השלב הראשון הוא מציאת עץ. בחרנו לקחת ענף מתאים מאחד העצים. את הענף התקננו על תחתית שבנינו וחיזקנו עם כמה ברזלי זווית.

שלב שני , חיבור חוטים לתאים הפוטו וולטיים ולעץ

השלב השלישי כלל חיבור של כל החוטים למטריצה

בשלב הרביעי והאחרון עם העובדה המתח שיוצא מהתאים הסולריים אינו יציב ותלוי בכמות האור שהתא נחשף אליה. לכן חיברנו מתאם מתח לקולטים שבקצהו חיבור USB לטעינה

עוד בנושא ייזמות