Project Description

מידול קוביית סומא (Soma Qube)

קוביית סומא היא פאזל תלת מימדי שהרכיב היסודי בו הוא קוביה אחת.

בתרגיל נמדל את הפאזל כולו, נרכיב אותו וניצור עבורו קופסא.

המיוחד במידול הזה הוא העבודה עם Assambly שמאפשר שליטה מעניינת בפרויקט.

את המודל ניתן להדפיס במדפסת תלת מימד.

רמה: מתחילים

חלק ראשון ושני – בניית הקוביה

חלק שלישי – בניית הקוביה מהחלקים

דף פתרון הקוביה (למעוניינים):

חלק רביעי – בניית קופסא מותאמת

חלק חמישי – הדפסה וגימור

ככה נראים החלקים ישר לאחר הדפסה:

והקוביה המורכבת

לאחר שיוף, צביעה בפריימר וצביעה בצבע חום – הנה התוצאות בסוף