Project Description

ספקטרוסקופ

העיקרון המדעי

ספקטרוסקופ הוא מכשיר שמפרק את קרינת האור למרכיביה. באמצעות המכשיר ניתן לחקור את האבק שבין הכוכבים כפי שמתואר בבלוג הבא – חקר כוכבים באמצעות אור.

הפעילות

ציוד נדרש

  • דפי נייר 170 גרם, A4

  • גלופה שנמצאת כאן – קישור

  • נייר דבק

  • סרגל, מספרים , סכין חיתוך (למבוגר)

  • דיסק משומש (מספיק לכמה מכשירים)

תיאור הפעילות

בונים את הדגם לפי ההוראות (לחץ על התמונה)

גיוונים אפשריים

אפשר לבחון את קווי האור שמתקבלים אחרי מעבר בכוס עם נוזל ירוק או אדום ולראות אם יש הבדלים בקווי הבליעה