Project Description

ואנדרגרף

העיקרון המדעי

הואנדרגרף הוא מכשיר שמייצר חשמל באמצעות גלגול של רצועה בתוך כדור מתכת. מטענים מצטברים על הכדור ואין להם לאן להתפרק. רק אם נקרב את היד או רכיב כלשהו שמחובר לאדמה נאפשר להם להתפרק דרכו ונראה ניצוץ בין הכדור ליד או לגוף שנחבר

הפעילות

ציוד נדרש

  • מכשיר ואנדרגרף

  • שרפרף מחומר מבודד שאפשר לעמוד עליו

  • כמה מגשי מתכת קלים

  • סביבה קרירה ויבשה (להדליק מזגן על קפוא)

תיאור הפעילות

עם הואנדרגף אפשר לעשות המון הדגמות: 1. פריקה ויצירת ניצוץ, 2. שמים כמה מגשי מתכת על המכשיר ומכיוון שהם כולם נטענים באותו מטען אז הם עפים אחד מהשני. 3. ילד עומד על כיסא, שם ידיים על המכשיר והשער שלו עומד. 4. ילד שם יד אחת על המכשיר ועם היד השנייה מצביע. ילד אחר מקרב אל האצבע את האצבע שלו ומתחשמל.

גיוונים אפשריים

יש המון גיוונים שתלויים בעיקר בעוצמה של המכשיר